Будівництво

 

Випускник спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» є основним учасником будівельного комплексу будь-якої країни в будь-якій частині земної кулі. Саме інженер спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» зводить, експлуатує та реконструює всі будівлі та інженерні споруди на планеті.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

 • висококваліфікований склад загальноінженерних і спеціальних кафедр механічного факультету;
 • Наявність навчальних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням;
 • Діяльність науково-виробничих центрів.

Випускник отримує глибокі знання за такими напрямками:

 • Інженерно-геодезичне забезпечення будівництва;
 • Методи теорії споруд при проектуванні та посиленні несучих конструкцій будівель і споруд;
 • Сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції при будівництві та реконструкції будівель і споруд;
 • Розрахунок, конструювання, посилення і випробування металевих, залізобетонних, дерев’яних і пластмасових конструкцій будівель і споруд;
 • Впровадження сучасних методів економічного аналізу діяльності та управління діяльністю підприємств будівельного комплексу.

Місце роботи після закінчення:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції;
 • Технікуми, коледжі, професійно-технічні училища;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація: промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)
Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Термін навчання

 • бакалавр – 3 роки 10 місяців

 

Студенти спеціальності будівництва та архітектури проходять практичну підготовку в:

 • вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві і експлуатації будівель і споруд;
 • проектних організаціях;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • будівельних компаніях.

Після повного курсу навчання фахівець з будівництва підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • розробкою окремих планувальних рішень;
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування;
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика;
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди;
 • розробкою будівельно-конструктивних рішень;
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу;
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • розробкою економічної частини проекту;
 • розробкою електро-технічної частини проекту;
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва;
 • керівництвом будівельними процесами;
 • опрацюванням технічної інформації;
 • контролем якості робіт;
 • організацією дотримання безпеки та гігієни праці;
 • контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм;
 • проведенням аналізу нещасних випадків та аварій;
 • забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження;

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

В Україні будівельна індустрія динамічно розвивається, що вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції будівельних об’єктів. Професійна діяльність інженера-будівельника пов’язана з виконанням наступних функцій: організація будівельного виробництва і управління будівельними процесами,  проектування металевих, залізобетонних, кам’яних конструкцій, основ і фундаментів, а також конструктивних елементів споруди в цілому, рішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, розробка технічної документації.

Перспективи:

Фахівці потрібні як безпосередньо на будівництво (виконроб – як і раніше одна з найбільш часто зустрічаються вакансій), так і в різні проектні та сертифікуючі організації. Вчорашні випускники можуть працювати молодшими інженерами, проектувальниками, креслярами, розробниками вузлів будівель і тощо.