Матеріали та наукова діяльність кафедри

Публікації працівників кафедри Будівництва та цивільної інженерії

Викладачі кафедри регулярно публікують навчально-методичний матеріал, які в подальшому студенти використовують для навчання.

Калда Галина Станіславівна:

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І. Курс безпеки життєдіяльності для студентів гуманітарних спеціальностей (українською та англійською мовами). Навчальний посібник: Хмельницький:ТУП, 2001, 142 стор.
 2. Калда Г.С., Савченко З.Б. Прикладний курс радіометрії і дозиметрії. Навчальний посібник, Хмельницький: ТУП, 2001 р. 261 стор.
 3. Калда Г.С., Ковтун І.І., Новицький Л.О. Курс основ охорони праці (українською та англійською мовами). Навчальний посібник з ООП, Хмельницький, 2004, 243 с.
 4. Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф. Психологія праці та її безпеки. Навчальний посібник, Хмельницький: ХНУ, 2011, 176 стор.
 5. Калда Г.С., Килимник О.М., Мітюк Л.О., Ляшук К.П. Державне соціальне страхування. Навчальний посібник, Видавництво «Поділля», 2011, 277 с.
 6. Бєліков А.С., Калда Г.С., Пилипенко А.В., Соколов И.А., Рагимов С.Ю. Радиационная безопасность зданий и сооружений с учетом инновационных направлений в строительстве. Підручник з грифом МОНмолодьспорту України (гриф № 1/11-10309 від 9.11.2010 р), Днепропетровск, 2013, 367 стор.
 7. Калда Г.С., Шевеля В.В., Бєліков А.С., Килимник О.М. Захист від радіаційного та електромагнітного випромінювання. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України (гриф № 1/11-19107 від 12.12.2012 р), Камянець-Подільський, 2013, 448 стор.
 8. Калда Г.С., Кирилков В.А., Килимник О.В. Безпека експлуатації будівель і споруд. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України (гриф № 1/11-9766 від 10.06.2013 р.), 2014, 294 с.
 9. Калда Г.С., Ковтун І.І., Петруха-Урбаник К. Selected issues of work safety. Підручник за підтримки Європейського гранту, Жешув, 2015, 108 str.
 10. Калда Г.С., Соколан Ю.С., Паршенко К.А. Соціально-економічні основи охорони праці. Навчальний посібник, Хмельницький: ХНУ, 2017, 136 стор.
 11. Шевеля В.В., Калда Г.С., Соколан Ю.С. Радіаційний захист. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів та до виконання практичних завдань, Хмельницький, ХНУ, 2016, 50 стор.

 

Паршенко Костянтин Анатолійович:

 1. Паршенко К.А., Каплун В.Г. Підвищення зносостійкості підшипників кочення. Монографія, Хмельницький: ХНУ, 2016, 237 с.
 2. Калда Г.С., Соколан Ю.С., Паршенко К.А. Соціально-економічні основи охорони праці. Навчальний посібник, Хмельницький: ХНУ, 2017, 136 стор.

 

Соколан Юлія Сергіївна:

 1. Калда Г.С., Соколан Ю.С., Паршенко К.А. Соціально-економічні основи охорони праці. Навчальний посібник, Хмельницький: ХНУ, 2017, 136 стор.
 2. Шевеля В.В., Калда Г.С., Соколан Ю.С. Радіаційний захист. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів та до виконання практичних завдань, Хмельницький, ХНУ, 2016, 50 стор.
 3. Шевеля В.В., Соколан Ю.С. Металлофизика износостойкости: монография. Хмельницкий, 2017. – 232 с.
 4. Соколан Ю.С. Інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа”. Хмельницький, ХНУ: 2018. – 49 с.
 5. Соколан Ю.С. Інженерне обладнання будівель. Навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2018. – 178 с.

 

Романішина Ольга Валеріївна:

 1. Романішина О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету “Ергономіка”. Хмельницький: ХНУ, 2016.
 2. Романішина О.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” для студентів напряму “Охорона праці”. Хмельницький: ХНУ, 2015.
 3. Романішина О.В. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітнім рівнем “магістр” з спеціальності 263 “Цивільна безпека” спеціалізації “Охорона праці”. Хмельницький, ХНУ: 2018.

 

Нікітін Олександр Олексійович:

 1. Нікітін О.О. Посудини під тиском: навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2014. – 230 с.
 2. Дробот О.С., Бабак О.П., Нікітін О.О. Макро- і мікроструктури металів та сплавів: ілюстраційні матеріали з дисципліни “Матеріалознавство” до практичних та лабораторних робіт для студентів інжнерно-технічних напрямів підготовки. Хмельницький: ХНУ, 2016. – 55 с.

 

Нестер Анатолій Антонович:

 1. Нестер А. А. Промислові, побутові та індивідуальні засоби захисту та сигналізації. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Технологія машинобудування» спеціалізація «Охорона праці в машинобудуванні». м. Хмельницький, 2001
 2. Нестер А. А., Кирилков В.А., Стрельбицький В.В. Охорона праці. Методичні вказівки до  виконання лабораторних робіт. м. Хмельницький: ХНУ,  2007 – 52 с.
 3. Кирилков В.А., Нестер А.А., Мисліборський В.В. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт м. Хмельницький: ХНУ 2009.-52с.
 4. Нестер А.А., Снозик О.В., Романішина О.В., Паршенко К.А. Охорона праці. Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту для студентів спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій“. м. Хмельницький: ХНУ,  2010 – 21 с.
 5. Килимник О.М., Нестер А. А. Електронний аналог друкованого видання “Науково-дослідна практика: методичні вказівки щодо її організації та виконання для студентів спеціальності “Цивільна безпека” (спеціалізація “Охорона праці”).

 

Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри Будівництва та цивільної інженерії активно займаються науковою діяльністю.

Останні наукові публікації викладачів кафедри:

 1. Романішина О. В. Використання засобів індивідуального захисту органів дихання від пилу
 2. Мисліборський В. В. Методи керованого впливу на пружно пластичні характеристики номінально нерухомого фрикційного контакту
 3. Шевеля В. В., Калда Г. С., Соколан Ю. С. Изменение триболого-реологических свойств стали при повторно-циклическом трении с учетом эффекта Баушингера
 4. Нестер А. А. Эколого-экономические аспекты регенерации отработанных растворов травления гальванических производств
 5. Паршенко К.А. Аналіз динаміки та стану виробничого травматизму у промисловості за перше півріччя 2012 року